İçeriğe geç

Kalite Politikası

Yürürlükteki mevzuat ve yasal şartlar doğrultusunda müşteri şartlarını karşılayan kaliteli, güvenilir, ürün üreterek, müşteriye zamanında çözüm sunumu ve müşteri memnuniyetinin sağlanması; yönetim sistemini sürekli iyileştirerek hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanların, Kalite Yönetim Sistemi standardını benimsemeleri ve etkin bir şekilde uygulamaları politikamızdır. Bu amaçla üst yönetim;

  • Firmamızın çalışan odaklı olması, çalışanlarımızın sürekli eğitilmesi, motive edilmesi, aktif etkinliklere katılmaları ve ayrıca gerektiğinde de risk yönetimi yapabilmelerinin sağlanması,
  • Ürün gerçekleştirme sırasında ortaya çıkacak uygunsuzluklar için önleyici bir yaklaşımı benimsemek ve ürün kalitesini artıracak doğrultuda çalışma koşullarının ve tedbirlerinin alınması,
  • Ürün takibi ve izlenebilirlik şartlarının sağlanması,
  • Çalışanlarımıza çevre bilinci kazandırmayı, muhtemel çevresel acil durumları öngörmeyi ve önlem almayı, doğal kaynak kullanımını azaltmak ve etkin kullanımı sağlamayı, çevre boyutlarımız ile ilgili olarak atıklarımızın geri kazanım ve geri dönüşüm alternatifleri ile değerlendirmeyi, tehlike ve risk değerlendirmesi yaparak mevcut tehlike ve riskleri belirleyerek, mümkün olan her türlü korumayı sağlamayı, kaliteli ve güvenli ürün sunumu sırasında; meslek hastalıkları, iş kazaları ve çevre kirliliğini önleyecek tedbirlerin dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, İSG performansını artırıcı amaçla sürekli iyileştirme doğrultusunda tetkik yapmak ve gözden geçirme çalışmaları yapmak politikamızın temel ilkeleridir.

H. Nezih TÜTENEK
Genel Müdür