Neden ARDEX?

ARDEX yenilikçi ürün sistemleri ve en yüksek standartlarda müşteri hizmeti ile eş anlamlıdır. Başlıca odak noktası inovasyon kapasitemizi korumak ve artırmaktır. ARDEX Grubu tüm çalışanlarıyla birlikte, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık ruhu içinde çalışması gerektiğine inanmaktadır. İş kültürü, takım ruhu ve kurum kimliğini geliştirilmesini teşvik etmektedir. Çalışanlarımız bizim başarı merkezimizdir. Şirketimizin gelişimini aktif olarak şekillendirmekte olup, açık ve dürüst bir iletişimde bulunarak, hızlı bir hareket tarzı sergileyerek “ARDEX Kültürünü” meydana getirmektedirler. ARDEX’i en iyi işveren yapmak için çalışanlarımızı kendi fikirlerini, vizyonlarını ve girişimciliklerini dikkate alarak desteklemekteyiz.

Küresel genişleyen bir işletme olarak, kariyer gelişimi için çok yönlü fırsatlar sunuyoruz. Bizim gibi kalite ve yeniliğe yüksek önem veren çalışanları ve bunun ilkelerini de sürekli olarak  takip edebilenlerle çalışmaktayız. ARDEX bu sebepten dolayı yeni nesle yapılan yatırımlara muazzam önem verir. ARDEX’teki mesleki eğitim çeşitleri çok geniştir;  ticari konulardaki mesleki eğitimlerden tutun da, zanaat işlerine kadar uzanmaktadır.Bunun ötesinde gençlere yükseköğrenim ve eğitim süreçlerinde edindikleri bilgilerini uluslararası bir işletmede kullanmayı ve geliştirmelerini sağlamaktayız. Bu eğitim programlarını ise çok çeşitli branşlarda (özellikle ticari departmanlar için) sunmaktayız.