Sürdürülebilirlik

ARDEX. Doğal olarak sürdürülebilir.

  • Yüksek verimliliği sayesinde ARDEX ürünleri çok verimlidir ve böylece iş yükünü, nakliyeyi ve paketlemeden oluşacak atıkları da en aza indirgemektedir.
  • İnanılmaz hızlı ve kolay uygulanan ARDEX ürünleri ile projeler bir günde bile bitebiliyor, bu da yol masraflarının azalması anlamına gelmektedir.
  • ARDEX toz ürünleri, inşaat alanında hazırlanabildikleri için zaman ve masraf anlamına gelen suyun nakliyesi ortadan kaldırılmış oluyor.
  • ARDEX’in yüksek performanslı alt yüzey şap ürünleri eğimli yüzeyler için yapıştırıcıdan tasarruf etme imkanı sunmaktadır.
  • ARDEX ürünlerinin uzun ömürlü olmasından dolayı kaynak kullanımından tasarruf sağlar.
  • ARDEX ürünleri var olan binaların korunması kısmında çok değerlidir. Yeni inşalara nazaran çok fazla kaynak tasarrufu sağlanır.
  • Neredeyse bütün ARDEX ürünleri itina ile seçilmiş hammaddelerden oluştukları için geri dönüşümlüdür ve böylece de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
  • ARDEX üretim tesislerinde devamlı olarak en modern teknoloji tesislerine yatırım yapar ve böylece de enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Geleceği şekillendirmek

Sürdürülebilirlik, çağımızın belirleyici konulardan biridir. Kısa vadede iklim değişimleri ve finansal krizler, iyi düşünülmemiş hareketlerin korkunç etkileri olabileceğini göstermiştir. Buna karşılık, sürdürülebilir bir hareket, uzun vadede sorumlu geleceği şekillendirme anlamına gelir.  Adil ve saygılı bir birliktelik içerisinde iktisadi kaynaklar ekonomik değerlerinden mümkün mertebe bir şey kaybetmeden kullanılır, ve böylece doğamız da korunmuş olur. Kalıcılık düşüncesi ARDEX’in işletme felsefesi ile iç içe geçmiş durumdadır.

Doğamız için verimli çalışmak

ARDEX için ekoloji ve ekonomi ayrılmaz bir bütündür. İklim değişiklikleri, değerli kaynakların kullanımı ile ilgili daha çok itina gerektirmektedir.  ARDEX ürünleri verimli ve kolay işlenebilir olmaları ile bu alanda da çıtayı yükseltmektedir. Böylece kalıcı olarak doğayı da korumakta oldukları gibi, ticari olarak da en iyi seçimdir. ARDEX bununla birlikte neredeyse tüm kullanım alanlarında da emisyon değeri düşük, tüketici ve kullanıcıları koruyan ürün sistemleri sunmaktadır. İşletme politikası açısından da ARDEX kalıcılık prensibine olan sorumluluklarının bilincindedir

Yapı malzemeleri konusunda geleceği işaret eder

ARDEX 60 yıldan fazla senedir kalite ve yeniliklerde alanında liderdir. Üretim metotlarımız teknolojinin son haliyle uyum içindedir ve en iyi kalite ve işlevsellik ile birlikte, güvenilirlik ve uzun ömürlülüğü de beraberinde getirmektedir. Bu sebepten ötürü ARDEX ürünleri, konu kalıcı inşa işleri ve amaçları olunca, daima en iyi tercihtir.  Ürünlerimizin kalitesinin uzun vadeli olarak kalabilmesi için de hammaddeler itina ile seçilmektedir.

Henüz süregelen üretim aşamasından ürünün bitmiş haline kadar olan süreç, düzenli olarak yapılan kalite analizleri ile denetlenmektedir. Dört adet ARDEX Ar-Ge Merkezi düzenli olarak Dünya çapında ürün ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için çalışmaktadır; bunu yaparken de her zaman çevreye olan duyarlılığını korumakta ve göz önünde bulundurmaktadır.

Ortakça Hareketler

Birlikten kuvvet doğar. Bu sebepten güvenebileceğimiz ortaklıklar kurabilmemiz, bunları da şeffaflık, emniyet ve güvenilirlik çerçevesinde uzun vadede de koruyabilmemiz çok önemlidir. Bu prensip, dışarıya karşı olduğu gibi içeriye dönük olarak da ARDEX’in çalışma felsefesindeki çok önemli yapı taşlarından biridir. Bu sebepten dolayı piyasadaki ortaklarımız ile birlikte uzun vadeli işbirliği yapmaktayız. Bunu yaparken ise sürekli iletişim halindeyiz ki, ortaklarımızın dilek ve beklentilerini için alacağımız kararlarda göz önünde bulundurabilelim. Bir aile şirketi olarak elbette kendi evimizdeki partnerlerimizin de kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Çalışanlarımız, başarımızın temel taşlarıdır. Bu nedenledir ki, kendilerini ARDEX’te uzun vadeli olarak evlerinde hissedebilmeleri için kendilerine yatırım yapmaktayız.

Sürdürülebilir yapı

Kalıcı inşalar gittikçe değer kazanmaktadır. Amaç, uzun vadede enerji tasarrufu sağlayacak, kaynakları koruyacak, kullanıcıların sağlıklı olup iyi hissetmelerine katkıda bulunacak yapıların planlanmasıdır. İnşaatlar bir süredir çeşitli sertifikalar, Amerikan LEED-Sistemi ya da ‘Kalıcı inşalar için Alman Uygunluk Mührü’ ile kalıcılıklarına göre değerlendirilip görüntülenebiliyorlar. Bununla birlikte bu sistemler bina tiplerindeki çeşitliliği de (örneğin ofis ve idari binaları, okullar, havaalanlarını vs.)  göz önünde bulunduruyorlar. Bu yapılırken ise binalar kalıcılıkları konusunda bir bütün olarak göz önünde bulundurulup değerlendiriliyor. İnşaat malzemeleri bu sebepten dolayı kalıcı ya da kalıcı değil olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıyor.  Tamamen ekolojik bir bakış açısının yanında ayriyeten önemli olan, kullanılan inşaat malzemelerinin de işlevsellik ve kalite açısından binanın kalıcılığına – bütün yaşam çemberi göz önünde bulundurularak, pozitif olarak etki edip etmediğine bakılıyor. ARDEX bu konuda da yine ürün seçimlerine danışmanlık edebilmek için müşterilerinin yanındadır.